Reisvoorwaarden Green Canyon Reizen Afdrukken E-mailadres


Aanmelding
Deelnemers kunnen zich opgeven voor hetgeen dat Green Canyon Reizen aanbiedt. Aanmelden kan door een ingevuld boekingsformulier voorzien van handtekening per post naar de reisorganisator te sturen. Ook heeft de klant de mogelijk om aan te melden via de website, schriftelijk of telefonisch. Na het invullen van het boekingsformulier of telefonische boeking komt de overeenkomst tussen de klant en de reisorganisator. Na ontvangst van het boekingsformulier krijgt de klant binnen twee weken een bevestiging/factuur toegestuurd per email of per post.

Annuleringen door de klant
Wanneer de overeenkomst door de klant geannuleerd wordt zijn er kosten verschuldigd.
Bij annuleringen tot 200 dagen voor vertrek de aanbetaling, met een minimum van € 750,- per persoon.
Bij annulering vanaf 200e dag tot de 150e dag voor vertrek 90% van de reissom.
Bij annulering vanaf 150e tot de 50e dag voor vertrek 95% van de reissom.
Bij annulering vanaf 50e dag tot de 40e dag voor vertrek 98% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 40e dag tot op de dag van vertrek of later 100% van de reissom.

De los geboekte vliegtickets, en vliegtickets die tijdens de (rond-)reis worden gebruikt, moeten bij annulering volledig worden betaald en de annulering valt niet onder de bovenstaande regels. Tickets van luchtvaartmaatschappijen, die onmiddellijk betaling en uitgifte van het ticket verlangen, vormen op bovenstaande regels een uitzondering. Annulering van een vliegticket is 100% van de totale som. Tevens worden factuurkosten, visumkosten, donaties, vrijwilligerswerk fee en verzekeringspremies niet gerestitueerd na een annulering. Annuleringen worden alleen op werkdagen, tijdens onze kantooruren, in behandeling genomen. Annuleringen buiten onze kantooruren worden de eerst volgende werkdag als geannuleerd beschouwd. Green Canyon Reizen adviseert de klant, een annuleringsverzekering tijdens het boeken af te sluiten of uiterlijk binnen zeven dagen na het boeken.

Bagage
De klant mag 20kg bagage meenemen tijdens de reizen, op sommige vluchten mag u zelfs 30 kilo ruimbagage meebrengen. Het exacte gewicht van uw bagagevrijheid is op te vragen bij Green Canyon Reizen. De kosten van overgewicht moet door de klant worden betaald en valt buiten de verantwoordelijkheid van de Green Canyon Reizen. Het kan voorkomen dat overtollig bagage achtergelaten wordt tijdens bepaalde rondreizen, excursies en bepaalde binnenlandse vluchten waar in sommige gevallen maar 10kg bagage meegebracht mag worden. Green Canyon Reizen is niet verantwoordelijk voor vermiste of beschadigde bagage. De klant wordt aangeraden een goede reisverzekering af te sluiten voor evt. schade, verlies of diefstal van de bagage. De reiziger dient zelf voor een reis- en/of annuleringsverzekering te zorgen. Mocht de reiziger toch schade, verlies of diefstal van zijn/haar bagage constateren dan is de reiziger verplicht en verantwoordelijk zelf aangifte te doen bij de politie en verzekeraar. Bij het uitblijven van aangifte loopt de reiziger het risico de declaratie niet door de verzekeringsmaatschappij in behandeling wordt genomen en de schade niet vergoedt. De klant dient een goed afsluitbare reistas of koffer te gebruiken tijdens de reis. Tevens raden wij aan om een reistas te gebruiken, aangezien deze makkelijker te vervoeren is tijdens transfers. Verder mag de klant maar één stuk handbagage en één stuk ruimbagage meebrengen tijdens de reis. Kosten voor overtollige bagage zijn voor de klant, ook de kosten voor extra in te zetten bagagetransfers.  Ook voor het vervoeren van verboden goederen is Green Canyon Reizen niet verantwoordelijk, de klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar bagage.

Betaling
Na ontvangst van de bevestiging/factuur, van de door de klant geboekte product, dient de klant 35% van de gehele reissom plus de premie van eventuele afgesloten reis- en annuleringsverzekeringen per omgaande te betalen aan Green Canyon Reizen. In overleg met Green Canyon Reizen mag de aanbetaling op een later afgesproken tijdstip voldaan worden. Tenminste tien weken voor aanvang dient het resterende bedrag volledig betaald te zijn. Bij boekingen binnen tien weken voor aanvang dient de klant de gehele reissom per omgaande te voldoen. Bij losse ticketverkoop, werkvakanties, maatwerk en vrijwilligerswerk dient het totale factuurbedrag per omgaande te worden voldaan. Bij het uitblijven van de betaling dient Green Canyon Reizen telefonisch of schriftelijk de klant te herinneren aan de betalingsverplichting. Afhankelijk de vertrekdatum heeft de klant maximaal vijf dagen de tijd de betaling alsnog te verrichten. Blijft de betaling uit dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor de rekening van de klant zijn. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd.

Betalingen aan Green Canyon Reizen moeten worden gedaan naar het volgende rekening.

Bank rekeningnummer: 954208005
IBAN: NL90SNSB0954208005
BIC: SNSBNL2A
T.a.v.: Dhr. J.O. Staal

Tijdens de betaling moet het factuurnummer en de naam van de klant worden vermeld.
Bij betalingen vanuit het buitenland of bij spoedbetalingen staat de klant voor de kosten van geldtransfer die de bank hanteert.

Check-in op de luchthaven
Voor internationale vluchten dient de klant minimaal 2½ uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn en zich te melden bij de check-in balie van de desbetreffende vliegmaatschappij. De juiste vertrektijden staan vermeld op het ticket. De klant dient zelf te controleren of er vlucht of tijdswijzigingen zijn. Green Canyon Reizen is niet verantwoordelijk voor vertragingen of gemiste vluchten. Er kunnen extra kosten verbonden zijn aan het missen van een vlucht, daar er in sommige gevallen bijbetaald moet worden voor een latere vlucht of dat er een nieuw ticket moet worden gekocht. Deze meerkosten zijn voor rekening van de reiziger en niet voor de reisorganisatie.

Check-out accommodatie
De internationale regel bepaald dat een hotelkamer om 12:00 uur ’s middags leeg moet zijn, dit kan in sommige gevallen 10:00 uur ’s ochtends zijn. De lokale reisbegeleiding of receptiemedewerkers kan de klant de juiste tijden doorgeven. In sommige gevallen kan de klant tegen betaling ter plaatse de kamer voor enkele uren verlengen.

Excursies
Sommige excursies nemen een volle dag in beslag, daarom moet de klant soms vroeg in de ochtend opstaan. En komt de klant soms laat weer in het hotel. De lokale reisagent of gids mag in geval van omstandigheden het reisprogramma ter plekke wijzigen. De optionele/facultatieve excursies zijn niet bij de reissom in begrepen en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Green Canyon Reizen.

Feestdagen
Het kan voorkomen dat er tijdens de reis nationale of regionale feestdagen worden gevierd en dat hierdoor bepaalde toeristische objecten gesloten zijn voor publiek. Ook kunnen sommige onderdelen van de reis hinder ondervinden van dergelijke feestdagen. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Green Canyon Reizen. De reiziger dient er rekening mee te houden, dat op nationale feestdagen banken, winkels en musea vaan gesloten zijn en het openbaar vervoer niet of minder frequent rijdt.

Fooien
Fooien zijn gebruikelijk te geven aan kamermeisjes, chauffeurs, lokale gidsen, kofferdragers, serveersters. Deze fooien zijn niet bij de reissom inbegrepen en de hoogte van de fooien verschillen per land.

Grenskosten
Kosten van grensovergangen zijn niet bij de reissom inbegrepen en deze moeten terplekke door de klant worden betaald. Het kan zijn dat vertrekbelastingen of grenskosten afwijken van de prijzen, die door de medewerkers van Green Canyon Reizen zijn vermeld. Green Canyon Reizen is hier niet verantwoordelijk voor.

Herbevestigen vliegtickets
De klant dient zelf te zorgen voor het herbevestigen van de retour vlucht. De klant dient dit uiterlijk 72 uur voor vertrek te doen bij de desbetreffende vliegmaatschappij.

Hotel classificaties
Tijdens de rondreizen wordt er gebruik gemaakt van toeristenklasse hotels. De hotels zijn standaard en veelal voorzien van alle gemakken. De hotels kunnen overigens niet worden vergeleken met Nederlandse standaards. Tijdens sommige rondreizen en bouwstenen worden er bepaalde nachten overnacht op boten, in treinen en in gezamenlijke accommodaties. Tijdens onze reizen kunnen in bepaalde regio’s de accommodaties en de faciliteiten zeer eenvoudig zijn, daar upgraden naar toeristenhotels vaak niet mogelijk is. De klanten delen hun kamers tijdens de groepsrondreizen met een medereiziger, mits de klant geen eenpersoonskamer heeft geboekt. Na het betalen van een toeslag, beschikt de klant over een eigen kamer, met uitzonderingen van de boot, trein en groepsaccommodatie. Bij eventueel kamerproblemen, dient de klant dit onmiddellijk te melden bij de hotelreceptie, de gids en/of de lokale reisagent, zo kan er terplekke naar een oplossing worden gezocht. Lukt dit niet terplekke dan dient de reiziger meteen contact op te nemen met Green Canyon Reizen. De klant kan dit niet uit te stellen na het uitchecken van het hotel daar we de klacht dan niet meer kunnen behandelen.

Internationaal gezelschap
Het kan voorkomen dat sommige excursies of transfers plaats vinden in een Internationaal gezelschap. De groepsgrote is dan over het algemeen groter, dan de eigengroep die via Green Canyon Reizen heeft geboekt.

Kennelijke fouten en/of vergissingen
Ondanks dat Green Canyon Reizen de reizen met de grootste zorg heeft samengesteld, kan het toch voorkomen dat er fouten in de teksten en prijzen ontstaan. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma (dag-tot-dag beschrijving) of tijdens gesprekken met één van de Green Canyon Reizen medewerkers zijn niet bindend voor Green Canyon Reizen.

Kinderkorting
Kinderkorting is op aanvraag bij Green Canyon Reizen.

Klachten
Klachten dienen terplekke direct, tijdens het ontstaan van de klacht, bij de lokale vertegenwoordiger gemeld te worden. Indien de klachten niet naar wens door de plaatselijke vertegenwoordiger verholpen wordt, dan dient de klant de klacht onmiddellijk te melden aan Green Canyon Reizen. De klacht dient direct gemeld te worden via email en telefoon, ook na de Nederlandse kantooruren op het algemene nummer. Klachten die niet direct tijdens de reis, voor vertrek uit het vakantieland, aan Green Canyon Reizen zijn gemeld worden niet in behandeling genomen. Green Canyon Reizen verplicht zich binnen drie maanden op de klacht te reageren, indien mogelijk echter op een korter termijn. Groepsklachten en klachten uit naam van meerdere personen worden niet in behandeling genomen.

Maaltijden
Er wordt aangegeven welke maaltijden inclusief zijn en welke niet.  De maaltijden die niet inclusief zijn moeten terplekke door de reiziger worden voldaan, ook als het een maaltijdenpot betreft en deze vooraf niet voldaan hoeft te worden. In sommige gevallen, vooral gedurende reizen naar afgelegen gebieden en tijdens trekkingen, kunnen de maaltijden eenvoudig zijn. Mocht er een maaltijd terplekke niet bevallen dan moet de reiziger dit direct melden aan de bediening of aan de gids, zodat de maaltijd terplekke vervangen dan wel aangepast kan worden. Mocht het probleem niet opgelost worden, dan dient de reiziger direct contact op te nemen met Green Canyon Reizen. Klachten over maaltijden die later ontvangen worden kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Maaltijden “a la carte” zijn niet inclusief, deze kunnen door de reiziger besteld worden, de kosten van deze bestellingen zijn voor rekening van de reiziger en niet voor de reisorganisator.  Dit geldt ook voor drankjes die tijdens de maaltijden genuttigd worden.

Niet bij de reissom inbegrepen kosten
Toeslagen één persoonskamer, toeslagen in het hoog en tussenseizoen, luchthavenbelasting, uitgaven van persoonlijke aard, overige maaltijden, optionele excursies, visums, verzekeringen, vaccinaties, drankjes en fooien. Op de website wordt aangegeven wat er bij de reis is inbegrepen. Op de factuur wordt het totaal bedrag aangegeven, met eventuele kosten van toeslagen, verzekeringen en visumbemiddeling.

Offertes
Green Canyon Reizen biedt o.a. maatwerk voor alle bestemmingen die worden aangedaan, deze wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van de klant. De offertes zijn niet gratis en kosten € 25,- per offerte. Deze kosten moeten worden betaald, voordat de offerte naar de klant wordt gestuurd. De kosten van de offerte wordt verrekend met de reissom, als de klant de offerte accepteert en de reis boekt.

Reisbescheiden
De Reisbescheiden kunnen op afspraak met de klant bij het kantoor van Green Canyon Reizen worden afgehaald. Wenst de klant de reisbescheiden per post te ontvangen, dan stuurt Green Canyon Reizen de reisbescheiden één à twee weken voor vertrek toe. In geval van boekingen binnen twee weken voor vertrek kunnen de reisbescheiden, tegen bijbetaling, klaargelegd op Schiphol of worden ze per e-mail verstuurd. De kosten voor deze klaarlegservice worden aan de klant berekend.

Reisbeschrijving
Het dag-tot-dag programma is een voorbeeld wat er ongeveer gedaan gaat worden, aan deze omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. De beschrijvingen van de omgevingen kunnen in de werkelijkheid afwijken van hetgeen dat vermeld staat in de dagbeschrijving. Aan de reistijden kunnen geen rechten worden ontleed, daar dit in de werkelijkheid door omstandigheden kan afwijken en Green Canyon Reizen heeft hier geen invloed op.

Reisdocumenten
De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Green Canyon Reizen kan hiervoor geen verantwoording nemen. Iedere reiziger dient zelf zorg te dragen voor het in orde zijn van geldige reisdocumenten. Tevens dient de reiziger de reisdocumenten in zijn/haar handbagage te dragen, zodat deze meteen toonbaar zijn.

Reissom
De prijzen zijn per persoon op basis van een tweepersoonskamer gebruik, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de valutakoers zoals die tijdens de publicatie bekend waren. Verhoging door schommeling in de valutakoers en door derden opgelegde toeslagen als brandstoftoeslagen mogen tot 2 dagen voor vertrek aan de klant worden doorberekend. Betekend de wijziging een verhoging van meer dan 15% van de totale reissom, dan heeft de klant recht de overeenkomst te annuleren. Om aanspraak te maken op de restitutie van de reeds betaalde en de nog te betalen gelden, moet de reiziger binnen 12 uur nadat bedoelde mededeling is gedaan schriftelijk antwoorden per e-mail of telefoon. Blijft de reactie van de klant uit dan wordt de desbetreffende verhoging doorgevoerd naar de klant en is er geen mogelijkheid meer op kosteloze annulering. Reserveringskosten en administratiekosten worden niet gerestitueerd. Tevens moet de klant de eventuele door de reisorganisator toegestuurde goederen, die bedoeld waren om de reis te bevorderen, onbeschadigd terug sturen naar de reisorganisatie.

Reisverslagen en fotomaterialen
De teksten die reizigers vrijwillig aandragen voor de reisverslagen worden eigendom van Green Canyon Reizen. Deze worden onbeperkt en voor onbepaalde tijd door Green Canyon Reizen ingezet ter bevordering van de desbetreffende reis of reisbestemming. Dit geldt ook voor de door de klant toegestuurde beeld- en filmmaterialen.  Green Canyon Reizen is niet verantwoordelijk voor de herkomst van de beelden en vertrouwd zijn klanten erop dat deze, op legale manier, in bezit zijn gekomen van de beelden of dat deze persoonlijk door de klanten zijn gemaakt. De copyright ligt na het versturen van het beeldmateriaal bij Green Canyon Reizen.

Verlengen
Verlengen van de reis dient de klant tijdens het boeken van de reis kenbaar te maken. Verlengen na vertrek  is toegestaan mits mogelijk en tegen betaling van de bijkomende kosten zoals extra reis-  en verblijfkosten. Het verlengen is op voorbehoud en biedt geen garantie dat het ook daadwerkelijk mogelijk is. De eventuele meerkosten worden aan de klant doorberekend.

Verplichtingen van de klant
De klant dient zorg te dragen voor verplichte reisdocumenten, visa en vaccinaties. Ook dient de klant zorg te dragen voor de herbevestiging van de vluchten tijdens de reis. De klant kan de lokale reisbegeleiding vragen voor assistentie, maar dit is geen garantie en valt buiten de verantwoording van Green Canyon Reizen. De klant kan het visum tegen betaling laten verzorgen door Green Canyon Reizen.

Vervoersmiddel
Indien de klant een individuele reis heeft geboekt zal het vervoer voornamelijk uitgevoerd worden door een airconditioning personen auto of mini bus worden uitgevoerd. Tijdens groepsreizen wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van een microbus of touringcar die voorzien is van airconditioning. Ook wordt er op bepaalde trajecten gebruikgemaakt van openbaarvervoer in de economyclass en tegen bijbetaling is business class.

Verzekeringen
Green Canyon Reizen raad de klant dringend aan een reis- en annuleringverzekering af te sluiten.

Vliegtickets
Green Canyon Reizen kan na een door de klant geboekte pakketreis de benodigde vliegtickets op een later tijdstip inboeken en uit laten geven. Green  Canyon Reizen is niet verplicht de benodigde vliegtickets direct uit te laten geven door de vliegmaatschappijen of boekingskantoor. De tickets worden doorgaans 60 dagen voor startdatum van de pakketreis ingeboekt en uitgegeven.

Vrijwilligerswerk
Tijdens het vrijwilligerswerk, dient de vrijwilliger zich goed gedragen. Het is verboden om tijdens de werkuren alcohol te drinken. Het kan voorkomen dat het, op bepaalde plaatsen, niet toegestaan is te roken. De vrijwilliger moet hiervoor advies inwinnen bij de lokale medewerkers. Drugs zijn ten strengste verboden en vrijwilligers die in bezit zijn van drug moeten het vrijwilligersproject direct verlaten. Als de vrijwilliger zich niet naar behoren gedraagt, kan hij/zij, door de lokale projectbegeleiding, worden verwijderd van het project en de kosten die hier uit voortvloeien zijn voor rekening van de vrijwilliger. Er is geen restitutie mogelijk. Klachten dienen te worden gemeld bij de lokale projectbegeleiding en aan Green Canyon Reizen. Het vrijwilligerswerk kan niet worden vergeleken met een vakantie, er wordt gewerkt volgens schema of op taakverdeling, gedurende de werkweek. Ook zijn de onderkomens niet te vergelijken met hotels, en kunnen als eenvoudig worden omgeschreven. Er wordt terplekke zo veel mogelijk geprobeerd een westers ontbijt te serveren binnen het project, de overige maaltijden zijn lokale gerechten en deze worden binnen het project geserveerd. De vrijwilliger is uiteraard vrij om maaltijden elders buiten het vrijwilligersproject te benutten, de kosten hiervan zijn optioneel en zullen terplekke zelf door de vrijwilliger voldaan moeten worden. Dit geldt ook voor het aanschaffen van luxe etenswaren die niet inclusief zijn. De kosten hiervan zijn ook voor rekening van de vrijwilliger.
Bij annulering door de vrijwilliger geldt 100% van de reissom. Mocht de vrijwilliger vroegtijdig afzien van verdere voortzetting van het vrijwilligersproject dan vervalt het recht op materialen als certificaten van deelname, T-shirts en Keycords. Na annulering of vroegtijdig vertrekt van het geboekte project is er geen recht op restitutie van de reeds betaalde project fee. De vrijwilliger dient dan zelf voor accommodatie elders te zorgen en ook staat de vrijwilliger voor de kosten hiervan. Verder gelden de overige algemene voorwaarden, behalve op annuleringen en verzekeringen. De vrijwilliger dient contact op te nemen met de huisarts of GG&GD voor medisch advies. De vrijwilliger moet voor vrijwilligerswerk (verplicht) een speciale reisverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt over het algemeen de werkzaamheden binnen het project. De verzekering kan worden afgesloten bij Green Canyon Reizen.  

Wijzigen door de klant (vooraf)
Na het totstandkomen van een overeenkomst, kan de klant tot 30 dagen voor vertrek, een verzoek indienen voor het aanbrengen van een wijziging. De meerkosten zijn voor de rekening van de klant. Er wordt € 35,- per persoon per wijziging in rekening gebracht, dit is exclusief de eventuele meerprijs voor de aangebrachte wijziging. Voor vliegtickets gelden de voorwaarden van de vliegmaatschappijen. Indien de wijziging wordt afgewezen, kan de klant annuleren of de overeenkomst handhaven. Ingeval van annulering gelden de voorwaarden van het hoofdstuk annuleringen in deze voorwaarden. Bij het uitblijven van een reactie van de klant op de afwijzingen wordt het oorspronkelijke programma, zoals de klant heeft bevestigd, uitgevoerd.

Wijzigingen door de klant (na aankomst)
De klant is niet verplicht tot deelname van excursies. Als de klant tijdens de reis afziet van verdere deelname of afwijkt van het reisschema zoals door de gids/reisbegeleiding wordt gevolgd, dan zijn de gevolgen hiervan voor eigenrekening van de klant. Green Canyon Reizen is niet verplicht tot restitutie van een deel van de reissom. De lokale gids/reisbegeleiding kan het reisschema ter plaatse naar eigen inzicht wijzigen inden hij/zij van mening is dat de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit gebeurd in overleg met de deelnemers, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de gids/reisbegeleiding. Ter plaatse afbreken van de reis ten gevolge van overmacht (natuurramp, oorlog, staatsgreep, ernstig ongeval, geweld en andere calamiteiten etc.) is geen aanleiding tot restitutie van de reissom of een deel er van. De klant dient aanwijzingen van Green Canyon Reizen en de gids/reisbegeleiding op te volgen. Indien de klant hieraan geen gevolg geeft, kan de gids/reisbegeleiding de klant uitsluiten van verdere deelname. In dit geval heeft de klant geen recht op restitutie van een deel van de reissom en zijn alle gevolgen en verantwoording hiervan door eigenrekening van de klant. Klanten die hinder of overlast verhoorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de reis hierdoor wordt bemoeilijkt kan de klant door gids/reisbegeleiding voor het vervolg van de reis worden uitgesloten. In dit geval heeft de klant geen recht op restitutie van een deel van de reissom en zijn alle gevolgen en risico’s voor eigen rekening.

Wijzigingen/annuleringen door de reisorganisatie
Wijzigingen in het programma om reden van praktische aard, onvoorziene omstandigheden of veranderingen in het vluchtschema van de luchtvaartmaatschappijen zijn onder voorbehoud. In deze gevallen zal er naar een passende oplossing of alternatief worden gezocht. Waarbij situering, faciliteiten, aard en klasse van de accommodatie zoveel mogelijk overeenkomen met de reeds bevestigde accommodatie. Bedoelde aanpassingen in het programma kunnen tot gevolg hebben dat de routes, excursies en accommodatie afwijken van het geen dat in het programma wordt aangegeven.
Green Canyon Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen of veranderingen in het reisprogramma door wijzigingen of veranderingen in het vluchtschema van de vliegmaatschappijen voor de internationale en/of binnenlandse vluchten of overboekingen van accommodaties. De klant dient, voor vertrek, binnen 2 dagen bekend te maken of het alternatief geaccepteerd wordt. Bij afwijzing is de klant gerechtigd kosteloos te annuleren, uitgezonderd tickets die reeds zijn uitgegeven, afgesloten verzekeringen, visumkosten en reserveringskosten. Voor tickets gelden voorwaarden van de vliegmaatschappijen. Na vertrek naar de reisbestemming heeft de klant geen recht op restitutie als Green Canyon Reizen de reis terplekke, om welke reden dan ook, moet aanpassen.

Publicatie Algemene Voorwaarden
De voorwaarden van Green Canyon Reizen zijn gepubliceerd op de website www.greencanyon.nl